SEO Off Page là gì?

Các bạn mới học SEO thì còn rất mơ hồ về định nghĩa SEO Off page và cách SEO Off page như thế nào cho hiểu quả. Ở trong bài này SEO123 sẽ định nghĩa cho các bạn về SEO Off page là gì?

SEO Off page là đi xây dựng những liên kết ngoài trỏ về website hay một web page nào đó trong domain của mình.

 

Ngoài việc SEO Onpage tốt, các bạn phải đi xấy dựng tốt các backlink, việc SEO Off page tốt sẽ mang lại độ trust ( page rank ) cao, đồng thời alexa của website giảm( giảm là nhỏ đi ), giúp cho website của bạn có thứ hạng cao trong các Search engine.

 

Bạn có thể đặt các trỏ về trang chủ hay các hay các trang con trong domain đó. Những liên kết về trang chủ thường được đánh giá cao nhưng ứng với mỗi anchor text khác nhau SEO123 nghĩ liên kết đến từng trang cụ thể trong website sẽ tốt hơn.
Chúc các bạn vui vẻ!

local_offerevent_note

account_box admin